Vizita de lucru a Secretarei de Stat a MAI, Jana Costachi,

Conform orarului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului RM, astăzi, 14 septembrie 2023, Secretara de Stat a Ministerului Afacerilor Interne, Jana Costachi, a efectuat o vizită de lucru în orașul Ștefan Vodă.

În cadrul vizitei, a avut loc ședința cu participarea reprezentantului Guvernului în teritoriu, conducerii raionului, primarilor, șefilor serviciilor desconcentrate și subdiviziunilor Consiliului raional.

Dialogul între cei prezenți în mare parte s-a axat pe aspectele reglementare în activitatea serviciilor și autorităților publice privindacordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina, precum integrarea acestora, legalizarea șederii, respectarea dreptului la muncă și educație, etc.

Au fost identificate dificultățile cu care se confruntă cetățenii ucraineni în procesul de documentare pe teritoriul Republicii Moldova, dar și problemele cu care se confruntă autoritățile în activitatea cotidiană în contextul acordării protecției și asistenței refugiaților.

Toate sugestiile și propunerile de soluționare a problemelor existente, s-au trecut în revistă, urmând a fi puse în discuții și analizate la nivel central.

Recommended Posts