Repartizarea fondului de rezervă a bugetului raional

Conform agendei de lucru, joi 21 septembrie 2023, a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

Membrii Comisiei au avut de examinat 85 dosare depuse de către cetățenii raionului cu solicitarea ajutorului financiar. Din numărul total de cereri, susținere materială s-a hotărât a fi acordată pentru 77 persoane (suma propusă în dependență de gravitatea cazului). Opt cereri au fost refuzate.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate și la ședința Consiliului raional din 28 septembrie curent.

Recommended Posts