Lista colaboratorilor direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

 

Nr. d/o

 

 Familia, numele

 

                 Funcţia

 

 

Nr. tel

 

1. Afanasiev Iurie

 

Şeful Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 2 24 01

 

 

2. Colun Valentina

 

Specialist principal DCGCD 2 53 20
3. Moruz Igor

 

Specialist principal DCGCD 2 53 20
4. Natalia Nichitovschi  Specialist DCGCD 2 53 20

Recommended Posts