Deciziile Consiliului raional aprobate la ședința din 9 iunie 2017

3.1 Cu privire la modul de executare a deciziilor Consioliului raional

3.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.2 din 14.04.2017„Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017

3.3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

3.4 Cu privire la acordul de primire a unui bun în proprietate publică

3.5 Cu privire la aprobarea regulamentului de susținere a elevilor cu performante

3.6 Cu privire la permiterea cumulării de funcții

3.7 Cu privire la aprobarea Consiliilor administrative

3.8 Cu privire la darea în folosință a anui bun

3.9 Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale prestațiilor de servicii de sănătate

3.10 Cu privirea la casarea unor mijloace fixe

3.11 Cu priviire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului raional „ Businessmanul anului”

3.12 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociația Obștească „Demos” și Consiliul raional

3.13 Cu privire la numirea în funcție

3.14 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe

Recommended Posts