Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința extraordinară din 26 noiembrie 2019

6.2 Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consililuli raional Ștefan Vodă

6.3 Cu privire la componență nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă

6.4 Cu privire la alegerea în funcția de președinte al raionului Ștefan Vodă

6.5 Cu privire la încetarea mandatului președintelui și vicpreședinților raionului Ștefan Vodă

6.6 Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Ștefan Vodă

6.7. 1 și 6.7.2 Cu privire la alegerea în funcția de vicepreședinte al raionului Ștefan Vodă