Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 14 aprilie 2017

 

2.1 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/5 din 15 decembrie 2016 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017”.

2.2 Decizie cu privire la corelarea bugetului pe a. 2017

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

2.3 Cu privire la apobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice

2.4 Cu privire la aprobarea statelor de personal

2.5 Cu privire la stabilirea suplementului la salariu de funcție

2.6 Cu privire la confirmarea premiilor acordate prin dispozițiile președintelui raionului

2.7. Cu privire la numire în funcție de manager al BPPS