Servicii Desconcentrate

Serviciile desconcentrate

Denumirea serviciului Numele, prenumele Telefon    
serviciu  
Şef-adjunct, Oficiul teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat Baluța Alexandru 2-51-06  
Inspectoratul raional de poliție Trofimov Andrei 2-28-80  
Procurorul raionului Cojocaru Vladislav 2-29-90  
 
Şef, Direcţia regională EST a poliţiei de frontieră Galușca Ruslan 2-43-80  
Şef, Inspectoratul fiscal de stat Ştefan Vodă Verebcean Galina 2-23-50

 

 
Șef, Biroul de Probațiune Ștefan Vodă Bîrnă Radu 2-33-68  
Director, Casa teritorială de asigurări sociale Godiac Viorica 2-35-02  
 
Medic-şef, Centrul sănătate publică Boian Valeriu 2-30-65  
Şef, Inspecţia pentru Protecția Mediului Ștefan Vodă Bejan Valentin 2-25-27  
Director, Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă Melnicenco Ludmila 2-36-70  
Șef, Centrul multifuncțional Ștefan Vodă Roscolotenco Aurelia 2-44-57  
Şef, direcţia statistică Bognibov Dumitru 2-27-99  
Şef-adjunct, direcţia statistică Rubanovici Victoria 2-32-89  
Şef, secţia situaţii excepţionale Topor Oleg 2-28-32  
Şef, secţia administrativ-militară Lupan Ruslan 2-52-06  
Inspector principal, Inspectoratul de Stat „Intehagro” Lebedev Vasile 2-29-62  
Șef  adjunct , Direcția pentru siguranța alimentelor Ștefan Vodă  Caraman Ana  2-43-87

2-21-32

 
 
Director, filiala Ştefan Vodă ÎS „Poşta Moldovei” Caliman Anatolie 2-20-75  
Director-manager ,, SA „Drumuri Ştefan Vodă” Serbenco Roman 2-31-67  
Inspector, inspecţia de stat în construcţii   2-27-75  
Inspector, Inspectoratul de stat în energetică Perju Nicolae 0243- 2-63-31  
Bulgari Vladislav 0242-2-44-99  
Specialist-coordonator, AT Căușeni a Compafniei de asigurări în medicină Crăciun Nicolae 2-53-40  
Reprezentant SA Moldtelecom  Fedun Vitalie  2-25-70  
Șef, Substația de asistență medicală de urgență Sîrghi Igor 2-00-56