Proiecte de decizii

Proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 16 decembrie 2021 prezentate pentru consultări publice

Decizia nr. 8/5 din 16.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022

Decizia nr. 8/6 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2022

Decizia nr. 8/7 din 16.12.2021 Cu privire la casarea unui mijloc de transport

Decizia nr. 8/8 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ştefan Vodă pentru anul 2022

Decizia nr. 8/9 din 16.12.2021 Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru rezultatele activității în anul 2021

Decizia nr. 8/11 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea Acordului și Cererii de Finanțare