ÎN ATENȚIA FAMILIILOR CU COPII!

Începând cu 01 ianuarie 2024 indemnizaţiile adresate familiilor cu copii (indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de stabilire, se stabilește tatălui în baza datelor privind naşterea copilului disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără a depune cererea la casa teritorială de asigurări sociale sau în mod electronic.

Menţionăm, că indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte din oficiu, mamei asigurate, iar în cazul în care mama nu îndeplineşte condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, tatălui asigurat, conform opţiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

Ulterior, opţiunea stabilită din oficiu poate fi modificată o singură dată la cererea beneficiarului depusă în mod electronic sau la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu al unuia dintre părinţi. Cererea pentru modificarea opţiunii poate fi depusă până la data împlinirii vârstei de un an a copilului, conform uneia din următoarele opţiuni:

– pentru o perioadă de 24 de luni;

– pentru o perioadă de 12 de luni.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie:

  1. a) în cazul opţiunii „până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului” – 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei);
  2. b) în cazul opţiunii „pentru о perioadă de 24 de luni” – 60 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei şi 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate.
  3. c) în cazul opţiunii „pentru о perioadă de 12 luni” – 90 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate, pentru primele 12 luni de la data acordării iniţiale a indemnizaţiei.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina www.cnas.gov.md sau la Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022-257-777, alegând opțiunea necesară.

Sursa: www.cnas.gov.md

 

 

 

Recommended Posts