Instruirea fermierilor din raionul Ștefan Vodă pentru obținerea granturilor oferite de UCIP IFAD

Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD) are ca scop stimularea creșterii economice rurale la scară largă și reducerea sărăciei prin investiții și intervenții complementare în zonele mai vulnerabile și defavorizate la climă din toată țara prin acordarea investițiilor în infrastructura de irigare care se axează pe sisteme micro și mici de irigare.

Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu suportul UCIP IFAD (Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD) în cadrul Proiectului «Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)» implementează Programul de instruiri regionale pentru potențialii aplicanți – beneficiari a granturilor la irigarea la scară mică.

Timp de trei zile (31 august – 02 septembrie 2023), în incinta primăriei s. Caplani au fost organizate instruirile teoretice – practice pentru 21 de fermieri din raionul Ștefan Vodă în domeniul irigării și agriculturii adaptive.

Primarul satului Caplani dl Valeriu Tabunșcic a salutat fermierii și a vorbit despre perioada din istorie când funcționa sistemul centralizat de irigare din lacul de acumulare a localității care aparținea Agenției Apele Moldovei cu o suprafață de 200 hectare unde apa se pompa prin 2 stații de pompare și se irigau peste 80% din suprafețele agricole (circa 3000 hectare). Dlui a subliniat că la moment lacul sus menționat e pe cale de dispariție, suprafețele irigabile s-au redus considerabil, unul din fermieri din localitate irigă plantațiile multianuale și legumele din râul Nistru de la o distanță de 13 km de câmpuri. Chiar dacă localitatea este pe locul unu în raion cu câmpuri irigate, este important ca fermierii să investească mult mai mult în sistemele de irigare. Datorită faptului că în localitate activează una din cele mai mari Asociații a Utilizatorilor de Apă la irigare IRIG-COM fermierii din localitate cultivă până în prezent legume. Prezenți la eveniment reprezentanți a Direcției raionale agricultură și alimentație, dnii Grigori Coban și Vitalie Dănuță au adus la cunoștință fermierilor ce suprafețe se irigă în tot raionul Ștefan Vodă, încurajând fermierii în aplicarea la granturile oferite de UCIP IFAD pentru a fi folosite apele râului Nistru care străbat 8 primării din întregul raion Ștefan Vodă.Dl Alexei Jitaru ca formator în cadrul atelierului de instruire a menționat că obiectivul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), este stimularea creșterii economice rurale la scară largă și de reducere a sărăciei din zonele rurale prin consolidarea rezilienței micilor fermieri la riscurile economice, de mediu și climatice, iar implementarea și gestionarea proiectului este asigurată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prin Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).

Programul de instruire teoretico – practică de 24 ore a fost divizat în 3 zile dintre care două zile de instruiri teoretice-practice și una practică la Gospodăria Țărănească Colina Tabunșcic, AUAI IRIG-COM și Cooperativa de Întreprinzători Ivas-Eco-Prim. Instruirile au avut ca bază cinci module de instruire:

1. Exploatarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare;

2. Agricultura adaptivă la schimbările de climă și agricultura ecologică;

3. Surse de finanțare pentru agricultură și modul de accesare a grantului IFAD la irigarea la scară mică;

4. Contabilitate simplă și raportarea fiscală;

5. Marketingul asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

Instruirile teoretice-practice regionale au ca scop instruirea formală și promovarea de tipuri și metode de irigare la scară mică, tehnici eficiente în irigare (funcționarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare; tehnici de adaptare la umiditate insuficientă sau excesivă a solului), aspectele ce țin de menținerea fertilității solului cu asigurarea parametrilor de fertilizare prin irigare, implementarea și menținerea sistemului de contabilitate în partidă simplă și raportare fiscală la nivel de exploatație agricolă, acces la surse de finanțare și asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

Participanții la instruirea practică din ziua a doua au tras atenția la subiectele practice despre exploatarea și întreținerea echipamentelor de irigare prin aspersiune și picurare, calitatea apei și regimurile — normele de udare pentru culturile horticole și legumicole. Accentul principal a fost pus pe sursa de apă și calitatea apei. Probele de apă prelevate sunt analizate în cadrul laboratoarelor autorizate și certificate, cerința primordială privind calitatea apei utilizate la irigare, fiind ca: conținutul de săruri să nu depășească 1 g/l; concentrația nu mai mare a ionilor de: sodiu (Na) < 50%; magneziu (Mg) < 50%; raportul dintre cationii de Na și Ca mai mic de 1; (HCO3— + CO3+2) – (Ca+2 + Mg+2) <1,25), apa să fie bine aerisită, nu prea rece și să nu conțină rezidiuri de substanțe poluante, semințe de buruieni și să corespundă cerințelor de calitate microbiologice”. Calitatea apei la aplicarea irigării este factorul crucial în păstrarea fertilității solului și asigurarea de recolte stabile de produse hortilegumicole.

Pe baza cunoașterii consumului de apă se stabilește necesarul de apă în perioada de vegetație, iar acoperirea necesarului de apă în perioada de vegetație se realizează prin aplicarea irigării. În dependență de instrumentele de control aplicate putem stabili momentul optim de irigare, după: (i) tensiometre care măsoară potențialul de apă în sol; (ii) senzorii de umiditate a solului care estimează conținutul volumetric de apă în sol și (iii) udometre – pH metre.

Norma de udare se calculează pe baza datelor determinărilor a umidității solului în stratul de calcul și după indicii proprietăților agrofizice ale solului (densitate, masa volumetrică, capacitatea de apă maximă a câmpului).

Normele de udare se stabilesc, de obicei, în metri cubi la hectar, la udarea prin ploaie artificială – adesea sub formă de strat de precipitații în mm/ha sau m3/ha, iar la irigare prin picurare în m3/ha.

Calcularea normei de udare ce face după formula:

NU=AU x MV x (CC – US) x 100, unde NU este norma de udare, m3/ha; AU – adâncimea de umezire a solului, m; MV – masa volumetrică, t/m3; CC – capacitatea de câmp pentru apă, % din masa solului uscat; US – umiditatea solului înainte de udare, % din masa solului uscat.

Periodicitatea sau graficul udărilor se va stabili în dependență condițiile de mediu, de faza de dezvoltarea a plantelor, schemele de plantare și semănat, recolta scontată.

Recomandări practice ce țin de cerințele generale și speciale pentru selectarea, proiectare și utilizarea instalațiilor de irigare la scară mica:

1. Înainte de a purcede la alegerea sistemei de irigare se va efectua trecerea în erată a tuturor surselor de aprovizionare cu apă din proximitatea câmpului ce va fi irigat. Pentru fiecare sursă de apă este necesar de determinat:

* distanța până la câmp și suprafață generală preconizată pentru irigare (în dependență de aceasta se va alege pompa de pompare a apei);

* se va efectua analiza apei pentru a determina preț abilitatea ei pentru irigare.

2. Următorul pas va consta în analiza: compoziției chimice (NPK și microelemente), concentrației soluției solului, reacției pH, texturii, structurii și permeabilității solului, capacitatea maximă pentru apă a solului.

3. Se va determina expoziția, amplasarea și suprafețele optime pentru înființarea unui câmp pretabil la irigarea culturilor. Câmpul va fi împărțit în parcele, tarlale, blocuri. Conform lungimii și lățimii eficiente de irigare a sistemelor de irigare se vor determina lungimile și lățimile parcelelor pentru amplasarea culturilor irigate.

4. Vor fi determinate pentru câmpul irigat condițiile climaterice caracteristice din această regiune: suma depunerilor atmosferice și distribuția lor pe parcursul anului, variația temperaturilor diurne (zilele sau perioadele cele mai înalte temperaturi și cu arșiță și secetă atmosferică), suma temperaturilor active pe perioada de vegetație, etc.

5. În conformitate cu cerințele de udare a culturilor cultivate și caracteristicile de sol se va selecta tipul de sisteme de irigare aplicabile: fie prin aspersiune, micro aspersiune sau picurare;

6. Pentru culturile alese la irigare se vor calcula necesitățile de apă pentru irigare în dependență de recolta scontată, tipul producției, schemele de plantare și semănat, fazele critice cu necesități maxime de umiditate, perioadele optime de irigare.

Aceste cerințe și lucrări pot fi făcute de sine stătător de producătorul agricol, sau cu suportul Consultanților regionali ACSA sau pot fi obținute de la personalul companiilor de distribuție – instalare a sistemelor de irigare.La instruirea practică au fost efectuate vizite în teren la loturile demonstrative în Gospodăria Țărănească Colina Tabunșcic, AUAI Irig-Com și Cooperativa de Întreprinzători Ivas-Eco-Prim unde fermierii sau familiarizat cu sistemele de irigare la culturile legumicole și practicile la irigarea plantațiilor multianuale.

Prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport și servicii de consultanță tehnică gratuită la: instruirea fermierilor, pregătirea pachetului de grup și individuale pentru aplicare la granturile UCIP pentru infrastructura de irigare și scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei și creșterea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice.

Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) și prestatorul de servicii, Asociația Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), vor informa adițional persoanele cointeresate din toate ariile țării privitor la următoarele Seminare de instruiri regionale la domeniul irigării și accesării granturilor IFAD, perioada și locația implementării acestora, inclusiv Consultanții regionali ACSA vor invita personalizat producătorii agricoli care și-au manifestat interesul formal în cadrul Campanii de informare.

Producătorii agricoli, membrii AUAI și a APL cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii și sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informații suplimentare pe pagina web a finanțatorului UCIP – IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului ACSA, web: www.acsa.md sau la numărul de telefon 022 835323 / GSM: 069011255, e-mail: afala@acsa.md.

Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA)

Recommended Posts