CNAS informează despre reexaminarea pensiilor începând cu 01.01.2024

De la 01 ianuarie 2024 se reexaminează pensiile pentru limita de vârstă stabilite după 01.01.2019 pentru un stagiu de cotizare mai mare de 2 ani, cât şi pensiile reexaminate la etapele anterioare în cazul în care persoanele au mai realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani.

Totodată, de la 01 ianuarie 2024 se reexaminează şi pensiile de dizabilitate stabilite până la 01 ianuarie 2022, cu condiţia că persoanele au realizat un stagiu de cotizare de la 2 ani până la 7 ani.

Cererile de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă şi dizabilitate pot fi depuse, începând cu 01 ianuarie 2024, în formă electronică prin utilizarea serviciului „e-Cerere. Reexaminare pensieˮ, care poate fi accesat pe pagina web-oficială cnas.gov.md şi portalul guvernamental servicii.gov.md, fiind necesar de a introduce un minim de date de identificare:

– tipul pensiei care se solicită a fi reexaminată (limită de vîrstă sau dizabilitate)

– numărul de identificare (IDNP)

– data, luna, anul naşterii beneficiarului.

Cererea de reexaminare a pensiei se examinează în termen de 60 de zile de la data depunerii şi pensia reexaminată se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Centrul de Apel al CNAS la numărul

022-257-777.

 

Recommended Posts