În atenția antreprenorilor din domeniul neagricol

Adresăm invitația antreprenorilor din sectorul neagricol al raionului Ștefan Vodă la sesiunea de informare desfășurată de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care va avea loc la data de 29 septembrie 2023 (zi de vineri), începând cu ora 11.30, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă, sala de ședințe, etajul 4.
În cadrul evenimentului se va prezenta informația ce ține inclusiv de aplicarea cererilor de finanțare la măsura de sprijin «Diversificarea activităților economice rurale», domeniul de intervenție: stimularea diversificării activităților economice în mediul rural, prin dezvoltarea activităților neagricole, pentru următoarele tipuri de proiecte:
1) diversificarea economiei rurale prin crearea activităților neagricole și dezvoltarea serviciilor în mediul rural:
a) înființarea sau renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor agricole;
b) crearea sau modernizarea serviciilor veterinare;
c) cumpărarea utilajului pentru prelucrarea/procesarea/ambalarea și comercializarea directă a produselor alimentare și nealimentare proprii, locale sau a specialităților tradiționale garantate;
d) construcția/reconstrucția și utilarea unităților de comercializare a produselor alimentare sau nealimentare proprii sau locale, inclusiv a specialităților tradiționale garantate;
2) dezvoltarea și promovarea serviciilor și a activităților de turism rural, agroturism, turism vitivinicol, precum și a activităților în aer liber:
a) construcția/modernizarea/dotarea/amenajarea structurilor de primire turistică;
b) dotarea și amenajarea locurilor destinate prestării serviciilor de agrement și a activităților recreative pentru turiști, a activităților în aer liber;
c) construcția/reconstrucția lacurilor de acumulare a apei ca zone de agrement pentru populație și ca rezervă strategică de apă pentru perioadele de secetă ale anului;
d) construcția/reconstrucția/modernizarea/dotarea/amenajarea pensiunilor turistice, agroturistice, a caselor rurale sau pentru turismul vitivinicol.

Mai multe detalii despre procedura de subvenționare, antreprenorii vor afla la sesiunea de informare.
Date de contact: 024223029, 069867333, e-mai: economie.sv@gmail.com

Moloman Sergiu,
Direcția economie și atragerea investițiilor

Recommended Posts