Deciziile adoptate la ședința ordinară a Consiliului raional din 28.09.2023

Decizia nr.6/1 din 28.09.2023 ,,Cu privire la modul de executare al deciziilor Consiliului raional”

Decizia nr.6/2 din 28.09.2023 ,,Cu privire la activitatea administrației raionului Ștefan Vodă și instituțiilor subordonate pe durata mandatului executat”

Decizia nr.6/3 din 28.09.2023 ,,Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2023″

Decizia nr.6/4 din 28.09.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”

Decizia nr.6/5 din 28.09.2023 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2023″

Decizia nr.6/6 din 28.09.2023 ,,Cu privirea la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2023–2024″

Decizia nr.6/7 din 28.09.2023 ,,Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ştefan Vodă şi filialele acestora, pentru anul de studii 2023-2024″

Decizia nr.6/8 din 28.09.2023 ,,Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate publică a unor bunuri materiale

Decizia nr.6/9 din 28.09.2023 ,,Cu privire la expunerea pentru licitaţie publică a unor bunuri imobile „

Decizia nr.6/10 din 28.09.2023 ,,Cu privire la schimbarea destinației unor bunuri imobile”

Decizia nr.6/11 din 28.09.2023 ,,Cu privire la numirea în funcția de director al Întreprinderii Municipale Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă”

Decizia nr.6/12 din 28.09.2023 ,,Cu privire la numirea în funcţia de șef al IMSP Centrul de sănătate Olănești”

Decizia nr.6/13 din 28.09.2023 ,,Cu privire la constatarea încetării de drept a raporturilor de serviciu”

Decizia nr.6/14 din 28.09.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 21.01.2021 Cu privire la aprobarea normativelor vizând numărul abonamentelor telefoanelor de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru angajații subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă”

Decizia nr.6/15 din 28.09.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 26.03.2009 Cu privire la transmiterea în folosință a unor bunuri imobile ale Consiliului raional Ștefan Vodă Direcției protecție socială, familiei și copilului”

Decizia nr.6/16 din 28.09.2023 ,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe”

Decizia nr.6/17 din 28.09.2023 ,Cu privire la suspendarea din funcţie a președintelui raionului”

Decizia nr.6/18 din 28.09.2023 ,,Cu privire la suspendarea din funcţie a vicepreședinților raionului”

Decizia nr.6/19 din 28.09.2023 ,,Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice”

Decizia nr.6/20 din 28.09.2023 ,,Cu privire la inițierea procedurii de delimitare selectivă a unui bun imobil”

Decizia nr.6/21 din 28.09.2023 ,,Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ştefan Vodă în instanţa de judecată”

Decizia nr.6/22 din 28.09.2023 ,,Cu privire la (numirea) prelungirea raporturilor de serviciu”

Decizia nr.6/23 din 28.09.2023 ,,Cu privire la premiere”

 

Recommended Posts