IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă a semnat un Acord de GRANT

Recent a fost semnat Acordul de GRANT între Instituția Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ștefan Vodă și Project HOPE The People-to-People HEALTH Foundation, inc., D. C Washington, sucursala din R. Moldova. Valoarea grantului este de 33590 USD. Scopul Grantului este unul caritabil și urmărește obiectivele:

  1. Crearea, consolidarea și echiparea/dotarea unei echipe mobile conduse de medicul de familie/asistentele medicale pentru localitățile fără medic de familie permanent.  În acest sens, au fost selectate localitățile Purcari, Viișoara, Popeasca, Ștefănești. Echipa mobilă va fi dotată conform necesităților și scopului serviciilor acordate. Grantul va susține 900 consultații/vizite la domiciliu pentru diferite categorii de populație.
  2. Consolidarea capacităților lucrătorilor din domeniul sănătății cu accent sporit pe asistentele medicale, prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare conform necesităților. Aceste instruiri vor viza îngrijirile paliative a pacienților incurabili; primul ajutor de urgență – cu instruire la Centrul Universitar de instruire prin simulare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie or.Chișinău; sănătate mintală și suport psiho-social pentru personalul medical.
  3. Implementarea intervențiilor preventive de sănătate orientate către comunitate prin realizarea școlii pacientului , distribuirea de materiale informative.

La solicitarea IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, Project HOPE pe parcursul anului 2024 va veni cu un lot de echipamente și dispozitive medicale necesare instituțiilor medicale. În prezent au loc procedeele de achiziție.

La eveniment au participat președintele Ștefan Vodă, Olga Luchian , administratorul Project Hope în R. Moldova, Veaceslav Motricală, Directoarea de Proiect, Galina Bujor, șefa IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, Mariana Haret.

Conducerea raionului, Centrului de Sănătate au dat o mare importanță implementării Acordului de Grant ca unul deosebit de necesar, inovativ. Proiectul va derula pe parcursul anului 2024 cu posibilă extindere în următorii ani.

 

Recommended Posts