În atenția subiecților declarării averii și intereselor personale

Aminitim subiecților declarării averii și intereselor personale (conducătorilor instituțiilor publice, funcționarilor și aleșilor locali) despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale până la data limită – 31 martie, inclusiv.

Potrivit comunicatului Autorității Naționale de Integritate (www.ani.md), conform Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării este obligat să depună declarația prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, semnând-o în formă electronică, prin utilizarea semnăturii electronice.
Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia.
În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
Declarația de avere și interese personale este un act public și subiectul răspunde juridic pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor indicate. Pentru depunerea incorectă sau incompletă, subiectul riscă răspundere de ordin contravențional și penal sau poate deveni subiect de control a averii.

Recommended Posts