Anunțuri Noutăți

În atenția subiecților declarării averii și intereselor personale

 Reamintim subiecților declarării (persoanele care dețin funcții publice sau de demnitate publică, aleșii locali), despre obligația de a depune declarația de avere și interese personale pentru anul 2020  până la data de 31 martie.

Potrivit  Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării vor completa cu informații corecte și complete despre veniturile realizate în anul 2020, bunurile deținute cu drept de proprietate sau posesie, interesele personale, inclusiv ale membrilor familiei (soț, soție, persoane aflate la întreținere, concubin/concubină, etc) la data depunerii.

Declarația se va depune în format electronic și poate fi completată accesând secțiunea Depune Declarația – Declarație On-line de pe pe pagina Autorității Naționale de Integritate la adresa https://ani.md/