DISPOZIŢIE nr. 46-a din 30 noiembrie 2015

Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului raional Ştefan Vodă

 

În temeiul art.45 alin. (1)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

  1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 09 decembrie 2015, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Şcolii de arte „Maria Bieşu”, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2015.

 Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 30 aprilie 2015 ”Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2015”.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

3) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru                     anul 2015.

 Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

4) Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

5) Cu privire la aderarea Consiliului raional Ștefan Vodă la Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM).

           Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

6) Cu privire la aprobarea Comisiei de concurs pentru funcţiile publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă.

           Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

7) Cu privire la instituire Comisiei de disciplină a Consiliului raional Ștefan Vodă.

           Raportor: Vasile Buzu, consilier raional.

8) Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional ”Topul raional al personalităților”.

           Raportor: Vasile Buzu, consilier raional.

9) Cu privire la aprobarea Consiliului de administrație al Incubatorului de afaceri din Ștefan Vodă.

           Raportor: Tatiana Cuclenco, manager, Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă

10) Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

           Raportor: Maia Roșca, arhitect-șef al raionului.

11) Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă al unor instituții de învățământ din raion.

           Raportori: Angela Țih, director, IP Liceul Teoretic ,,Maria Bieșu” din s. Volintiri.

Pavel Moga, director, IP Gimnaziul ,,Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu.

12) Cu privire la expunerea unui spaţiu pentru locaţiune prin licitaţie publică.

           Raportor: Ivana Sîrbu, șef, IMSP Centrul de sănătate Antonești.

13) Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul Ştefan-Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2000.

           Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă.

14) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/11 din 17.09.2015 “Cu privire la reorganizarea direcției învățământ Ștefan Vodă”.

           Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția învățământ.

 

15) Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe.

           Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția învățământ.

16) Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2016.

           Raportor: Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional.

17) Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ştefan Vodă pentru semestrul I al anului 2016.

           Raportor: Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional

18) Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional.

           Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

 

  1. Prezenta dispoziţie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Consilierilor raionali;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

 

     Preşedintele raionului                                                        Nicolae Molozea

Recommended Posts