Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 3 iulie 2015

5.1 Cu privire la stabilirea domeniilor de activitate, construirea și componența numerică ale comisiilor consultative de specialitate

5.2 Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate

5.3 Cu privire la încetarea mandatului președintelui și vicepreședinților raionului

5.4. Cu privire la alegerea dlui Nicolae Molozea în funcție de președinte al raionului Ștefan Vodă

5.5 Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Ștefan Vodă

5.6.1 Cu privire la alegerea dlui Vasile Gherman în funcția de vicepreședinte al raionului Ștefan Vodă

5.6.2 Cu privire la alegerea dlui Alexandru Pavlicenco în funcția de vicepreședinte al raionului Ștefan Vodă