Dispoziția președintelui raionului nr. 115-a din 1 septembrie 2017

Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului raional Ştefan Vodă

În temeiul art. 45 alin. (1)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

  1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 14 septembrie 2017, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Şcolii de arte „Maria Bieşu”, din or. Ștefan Vodă, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional Ştefan Vodă.

Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional.

2) Cu privire la activitatea Instituțiilor Medico – Sanitare Publice “Spitalul raional Șefan Vodă” și “Centrul de sănătate Ștefan Vodă”.

Raportori:  Vasile Plămădeală, director, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă.

Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă.

3) Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017 – 2018.

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

4) Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2017.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

5) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 14.04.2017 “Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017”.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

6) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru        anul 2017.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

7) Cu privire la primirea în gestiunea Consiliului raional Ștefan Vodă a drumurilor publice locale  (de interes raional).

Raportor: Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului.

8) Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Ștefan Ciobanu” din satul Talmaza.

 Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

9) Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățămînt general din raionul                  Ștefan Vodă, pentru anul de studii 2017 – 2018.

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

10) Cu privire la stabilirea indemnizației de conducător.

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

11) Cu privire la primirea în proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă a unui mijloc de transport destinat transportului elevilor.

Raportor: Raisa Burduja, șef, direcția generală educație.

12) Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din  raionul Ştefan Vodă şi filialele acestora, pentru anul de studii 2017-2018.

Raportor: Valentina Uța, șef, direcția cultură, tineret, sport și turism.

13) Cu privire la modificarea unei decizii.

Raportor: Mariana Haret, șef, IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă.

14) Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2017 – 2020.

Raportor: Vasile Plămădeală, director, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă.

15) Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2017 – 2020.

Raportor: Valeriu Boian, medic-șef, CSP raional Ștefan Vodă.

16) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în toamna 2017- iarna 2018, a recruţilor născuţi în anii 1990 /II jumătate/ – 1999.

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă.

17) Cu privire la numirea în funcția de director al Şcolii de arte „Maria Bieşu” din orașul Ștefan Vodă.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

18) Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției agricultură și alimentație.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

19) Cu privire la demisia din funcția de șef al direcției asistență socială și protecția familiei.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

20) Cu privire la delegarea în deplasare de serviciu peste hotarele țării.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

21) Cu privire la premiere.

Raportor: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional.

  1. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Consilierilor raionali;

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

    Preşedintele raionului                                                 Nicolae Molozea

 

Recommended Posts