Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința ordinară din 17 septembrie 2020

4/1 Cu privire la executarea bugetului raional pe perioada semestrului I al anului 2020https://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-1.pdf

4/2 Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului raional Ştefan Vodă  nr.2/3 din 08.05.2020”Cu privire  la corelarea bugetului raional pe anul 2020”https://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-2.pdf

4/3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2020

4/4 Cu privirea la pregătirea economiei  şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă  pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2020–2021https://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-4.pdf

4/5 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire  în școlile de arte din  raionul Ştefan Vodă şi filialele acestora, pentru anul de studii 2020-2021https://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-5.pdf

4/6 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporăriiîn rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), toamna 2020-iarna 2021 a recruţilor născuţi în anii 1993/II jumătate/-2002https://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-6.pdf

4/7 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate al  direcţiei agricultură și alimentațiehttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-7.pdf

4/8 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de funcţionare al Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumurihttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-8.pdf

4/9 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 08.05.2020 cu privire la demisia din funcţia  de șef al direcției agricultură și alimentațiehttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-9.pdf

4/10 Cu privire la relansarea procesului educaţional de învățământ primar, gimnazial și liceal din cadrul raionului Ștefan Vodăhttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-10.pdf

4/11  Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statuluihttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-11.pdf

4/12 Cu privire la expunerea pentru vînzare prin licitaţie publică a unor mijloace de transporthttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-12.pdf

4/13 Cu privire la casarea unor mijloace fixehttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-13.pdf

4/14 Cu privire la modificarea deciziei Consiliul raional Ștefan Vodă nr. 3/12 din 12 iunie 2020 ”Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică, unității administrativ-teritoriale din satul Tudora”https://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-14.pdf

4/15 Cu privire la modificarea deciziei Consiliul raional Ștefan Vodă nr. 3/4 din 12 iunie 2020 ”Cu privire la instituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic, a raionului Ștefan Vodă”https://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-15.pdf

4/16 Cu privire la numirea în funcţia de şef al Serviciului relații funciare și cadastruhttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-16.pdf

4/17 Cu privire la numirea în funcția de director al Şcolii de arte din satul Olăneștihttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-17.pdf

4/18 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ştefan Vodă în instanţa de judecatăhttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-18.pdf

4/19 Cu privire la demisia din funcția de administrator al ÎM Biroul de proiectări, prospecțiuni și serviciihttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/09/4-19.pdf

4/20 Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodăhttps://stefan-voda.md/wp-content/uploads/2020/10/4-20.pdf

 

 

Recommended Posts