Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința ordinară din 03 martie 2022

Decizia nr. 1/1 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022”

Decizia nr. 1/2 din 03.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2022

Decizia nr. 1/3 din 03.03.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2022

Decizia nr. 1/4 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2022

Decizia nr. 1/5 din 03.03.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), primăvara-vara 2022 a recruţilor născuţi în anii 1995 – 2004 /I jumătate/

Decizia nr. 1/6 din 03.03.2022 Cu privire la schimbarea denumirii Instituției Publice Gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copceac

Decizia nr. 1/7 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea actelor lucrărilor cadastrale de delimitare a unor terenuri proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr. 1/8 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/11 din 12.06.2020 cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Decizia nr. 1/9 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/17 din 21.03.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a sporului pentru performanță, conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr. 1/10 din 03.03.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/15 din 16.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului direcției cultură, tineret, sport și turism

Decizia nr. 1/11 din 03.03.2022 Cu privire la expunerea pentru licitație publică a unui mijloc de transport

Decizia nr. 1/12 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova

Decizia nr. 1/13 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de cofinanțare

Decizia nr. 1/14 din 03.03.2022  Cu privire la constituirea dreptului de superficie a unui sector de teren

Decizia nr. 1/15 din 03.03.2022 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional Ștefan Vodă și Agenția de cooperare transfrontalieră ”EUROREGIUNEA DUNĂREA DE JOS”

Recommended Posts