Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința ordinară din 02 aprilie 2021

2/1 Cu privire la activitatea serviciilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru perioada anului 2020

2/2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020

2/3 Cu privire  la modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul  2021”

2/4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2021

2/5 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2021

2/6 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului preşedintelui raionului Ştefan Vodă

2/7 Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului social de îngrijire socială la domiciliu și Standardelor minime de calitate

2/8 Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare

2/9 Cu privire la implementarea proiectului propus spre finanțare în cadrul Programului activităților de reintegare a țării pentru anul 2021

2/10 Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe din raionul Ștefan Vodă

2/11 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al instituției medico-sanitare publice Centrul de sănătate Ștefan Vodă, pentru anul 2021

2/12 Cu privire la aprobarea situației financiare

2/13 Cu privire la expunerea pentru locaţiune a unui spaţiu public

2/14 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), primăvara-vara 2021 a recruţilor născuţi în anii 1994-2003 /I jumătate/

2/15 Cu privire la suspendarea activității Întreprinderii Municipale „Biroului de proiectări, prospecțiuni și servicii”

2/16 Cu privire la aprobarea Acordului de cofinanțare

2/17 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

2/18 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/10 din 20.11.2020

2/19 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 21.01.2021

 

Recommended Posts