Deciziile adoptate la ședința ordinară a Consiliului raional din 13 octombrie 2022

Decizia nr.5/1 din 13.10.2022 Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr.5/2 din 13.10.2022 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022

Decizia nr.5/3 din 13.10.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.8/5 din 16.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022,,

Decizia nr.5/4 din 13.10.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2022″

Decizia nr.5/5 din 13.10.2022 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022

Decizia nr.5/6 din 13.10.2022 Cu privire la satbilirea taxei lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ștefan Vodă și filialele acestora,lpentru anul de studii 2022-2023

Decizia nr.5/7 din 13.10.2022 Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile ale Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr.5/8 din 13.10.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.4/18 din 27.09.2018 ,,Cu privire la reorganizarea Centrului pentru copii în situații de risc și Centrul de servicii specializate pentru copii cu dizabilități fizice”

Decizia nr.5/9 din 13.10.2022 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate al direcției cultură, tineret, sport și turism

Decizia nr.5/10 din 13.10.2022 Cu privire la casarea unui mijloc de transport

Decizia nr.5/11 din 13.10.2022 Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Aparatului președintelui raionului

Decizia nr.5/12 din 13.10.2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor de transport ale Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr.5/13 din 13.10.2022 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025

Decizia nr.5/14 din 13.10.2022 Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu în incinta clădirii IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

Decizia nr.5/15 din 13.10.2022 Cu privire la aprobarea Actului Adițional nr.2 la Acordul de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.318 din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui proiect de investiții

Decizia nr.5/16 din 13.10.2022 Cu privire la inițierea acțiunilor în vederea creării Platformei industriale multifuncționale ,,Ștefan Vodă”

Decizia nr.5/17 din 13.10.2022 Cu privire la inițierea și desfășurarea procedurilor de fondare a Centrului socio-medical de îngrijiri la domiciliu

Recommended Posts