ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Ștefan Vodă iniţiază, începând cu data de 09 noiembrie 2022, organizează consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor administrate de Instituția Publică Școala auxiliară internat din s.Popeasca și repartizarea unor mijloace fixe pentru a fi transmise instituțiilor școlare din cadrul raionului”.

Scopul proiectului este asigurarea inventarierii transparente și corecte a bunurilor administrate de Instituția Publică Școala auxiliară internat din s.Popeasca și repartizarea eficientă a unor mijloace fixe pentru a fi transmise instituțiilor școlare din cadrul raionului și executării deciziei Consiliului raional nr. 7/1 din 18.11.2021 Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare prin lichidare a Instituției Publice Școala auxiliară internat din s. Popeasca,  cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este respectarea transparenței în  procesul decizional și consultarea opiniei cetățenilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: art.43 alin. (2) și art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt instituțiile publice de educație din raionul Ștefan Vodă, elevi și profesori.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt soluționarea solicitărilor unor instituții de învățământ a necesităților de inventar școlar și  transmiterea cu titlul gratuit din administrarea Instituției Publice Școala auxiliară internat din satul Popeasca în administrarea unor instituții de învățământ din cadrul raionului Ștefan Vodă, a unor mijloace fixe.

Impactul estimat al proiectului de decizie este dizolvarea prin lichidare a Instituției Publice Școala auxiliară internat din s.Popeasca.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.12.2022, pe adresa dlui Ion Țurcan (secretarul Consiliului raional Ștefan Vodă), pe adresa electronică: consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md, la numărul de telefon 024222057 sau pe adresa Consiliul raional Ștefan Vodă, situat pe adresa or.Ștefan Vodă, str. Libertății, nr.1.

Proiectul deciziei ”Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor administrate de Instituția Publică Școala auxiliară internat din s.Popeasca și repartizarea unor mijloace fixe pentru a fi transmise instituțiilor școlare din cadrul raionului” şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială aici sau la sediul Consiliul raional Ștefan Vodă, situat pe adresa or. Ștefan Vodă, str. Libertății, nr.1.

Disp.nr.136-a

Recommended Posts