Noutăți

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior

 Direcția cultură, tineret, sport și turism a Consiliului raional Ștefan-Vodă anunță concurs pentru ocuparea funcției publice  vacante de specialist superior ( domeniul biblioteconomiei  și patrimoniului cultural mobil și imaterial)

Scopul general al funcției: coordonează procesul de implementare și promovare a politicilor în domeniul biblioteconomie și a  activității muzeelor din teritoriu. Asigură aplicarea în teritoriu a Legislației privind identificarea, protecția, conservarea și valorificarea obiectelor de patrimoniu cultural mobil și imaterial existent în raion. Coordonează procesul metodologic și profesional în teritoriu.

Condiții de participare la concurs.

Condiții de bază: deținerea cetățeniei RM, posedarea limbii de stat, capacitatea deplină de exercițiu, neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Cerințe specifice: Studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul biblioteconomiei. Cunoașterea  legislației în domeniul administrației publice, legislației în domeniu.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, curriculum vitae, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, cazier judiciar/se permite depunerea declarației pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Actele vor fi depuse pe parcursul a 30 zile de la data de 14 aprilie 2017  la Consiliul raional Ștefan-Vodă, str. Libertății 1, direcția cultură, tineret, sport, și turism, etajul III, biroul 304. tel.2-26-48.

Bibliografia actelor normative care necesită a fi studiate pentru participare la concurs se va elibera la data depunerii dosarului de participare la concurs.