Colaborarea de durată între Consiliul raional Ștefan Vodă și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin acțiuni concrete

Colaborarea de durată între Consiliul raional Ștefan Vodă și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) continuă prin asigurarea condiților de acordare a serviciilor de calitate cetățenilor și persoanelor refugiate aflate pe teritoriul raionului Ștefan Vodă.

Astăzi, reprezentanții GIZ Moldova au întreprins o vizită în Ștefan Vodă. La masa rotundă, conducerea raionului a apreciat ajutorul considerabil și important oferit de către Agenția de Coperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin suportul acordat serviciilor asistență socială, educație și medicină din teritoriu.

Astfel, identificând necesitățile în domeniile respective prin dialogul anterior al reprezentanților GIZ și conducerea raionului, Agenția sporește accesul populației la serviciile medicale, de educație și sociale din raionul Ștefan Vodă prin achiziționarea și dotarea cu mijloace necesare.

Dotările respective au scop să îmbunătățească calitatea, anvergura și accesibilitatea serviciilor sociale, de educație și medicale atât pentru populația locală cât și pentru refugiați.

Recent, în afară de echipament (tehnic, medical, etc.) și mobilier, Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei și IMSP CS Ștefan Vodă li s-a donat  câte  un automobil de teren. Acestea urmează a fi utilizate de către echipele mobile sociale și medicale din cadrul instituțiilor respective.

Discuţiile de astăzi au fost bazate prioritar pe  necesitățile angajaților din domeniile asistenței sociale și medicinii ce ar putea fi acoperite cu suportul  Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), urmărind același scop – îmbunătățirea calității și accesibilitatea serviciilor sociale, de educație și medicale  pentru populația locală, dar și pentru refugiații aflați  pe teritoriul raionului Ștefan Vodă.

Recommended Posts