Consilierii raionali s-au întrunit în ultima ședință ordinară a Consiliului raional din acest an

Astăzi, 15 decembrie 2022, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului  nr.152-a din 01 decembrie 2022,  consilierii raionali s-au convocat în ultima şedinţă ordinară din acest an.

Sedința a avut loc în Scoala de arte ,,Maria Bieșu” şi a fost prezidată de consilierul raional, Iurie Moiseev.

Aleşii locali au avut de discutat pe marginea a 21 proiecte de decizii din domeniul administraţiei publice, buget şi finanţe, raporturi de serviciu, încorporare şi gestionarea patrimoniului public.

Întrucât toate chestiunile din ordinea de zi au fost examinate detaliat în comisiile consultative, în cadrul şedinţei toate proiectele de decizii au fost votate unanim de către cei 27 de consilieri prezenți.

Cel mai important subiect a fost aprobarea bugetului raional pentru anul 2023.

Pe finalul ședinței, președintele raionului, domnul Maxim Vasile, a mulțumit consilierilor  pentru munca depusă pe parsursul anului 2022,  pentru colaborare și implicare în realizarea obiectivelor propuse.

Notă: deciziile adoptate vor fi plasate în registrul actelor locale şi pe pagina oficială a Consiliului raional Ștefan Vodă: www.stefan-voda.md la compartimentul ,,Transparență decizională”.

Recommended Posts