A fost lansat Consiliul Raional de participare Ștefan Vodă

La 20 decembrie 2022, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă a avut loc evenimentul de lansare a Consiliului Raional de Participare Ștefan Vodă ce are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare teritorială.

La întrunire au fost prezenți: conducerea raionului,  reprezentanții APL, asociațiilor obștești şi ai sectorului economic. Coordonatorii Andrei Brighidin, Director Evaluare şi Dezvoltare, Fundația Est-Europeană şi facilitatoarea, Sofia Ursul, au venit cu detalii referitor la proiectul inițiat și mecanismele de facilitare a participării societății în procesul decizional.

               

Consiliul Raional pentru Participare (CRP) este un organ consultativ al autorităţii locale din care fac parte reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale, membrii grupurilor de iniţiativă, dar şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din raion. Consiliul va contribui la adoptarea deciziilor care răspund necesităţilor şi intereselor societăţii în toate domeniile, astfel, aducând o perspectivă cetățenească în procesul de luare a deciziilor la nivel raional. Prin activitățile date se propune mobilizarea comunităților din raionul Ștefan Vodă, încât acestea să devină mai active, să aibă abilități mai bune de a analiza proiecte de decizii la nivel comunitar. Pe această cale contribuind la îmbunătățirea calității vieții.

Evenimentul a fost realizat de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului ,,Cetățeni Activi, Comunități Prospere – Faza II,, finanțat de Suedia și Agenția Elvețiană penru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

               

Recommended Posts