Deciziile adoptate la ședința extraordinară a Consiliului raional din 28 iunie 2023

Decizia nr.4/1 din 28.06.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”

Decizia nr.4/2 din 28.06.2023 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2023″

Decizia nr.4/3 din 28.06.2023 ,,Cu privire la radierea Instituției Publice Școala auxiliară internat din satul Popeasca din Registrul de Stat al persoanelor juridice”

Decizia nr.4/4 din 28.06.2023 ,Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Județul Arad din România”

Decizia nr.4/5 din 28.06.2023 ,,Cu privire la aprobarea unui Acord – Cadru de Finanțare”

Decizia nr.4/6 din 28.06.2023 ,,Cu privire la primirea unor cheltuieli capitale la bilanțul contabil al Consiliului raional Ștefan Vodă”

Decizia nr.4/7 din 28.06.2023 ,Cu privire la acordul de transmitere a unui bun imobil”

Decizia nr.4/8 din 28.06.2023 ,,Cu privire la schimbarea destinației unor bunuri imobile”

Decizia nr.4/9 din 28.06.2023 ,,Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat”

Recommended Posts