Seminar cu specialiștii pentru reglementarea proprietății funciare din primării

Astăzi, 30 noembrie 2023, Serviciu relații funciare și cadastru, Consiliul raional Ștefan Vodă, a desfășurat seminarul de instruire a specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din  cadrul primăriilor. La întrunire au fost invitați specialiștii din teritoriu, vicepreședinta raionului, Valentina Barbei, șefa Direcției agricultură și alimentație, Diana Rusu și specialiștii direcției. Pe ordinea de zi a fost […]

Citeste mai departe

Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 02.12.2023

Proiectul deciziei nr.9/1 din 02.12.2023 ,,Cu privire la alegerea în funcţia de preşedinte al raionului Ştefan Vodă” Proiectul deciziei nr.9/2 din 02.12.2023 ,,Cu privire la încetarea mandatului preşedintelui şi vicepreşedinţilor raionului Ștefan Vodă” Proiectul deciziei nr.9/3 din 02.12.2023 ,,Cu privire la stabilirea numărului de vicepreşedinţi ai raionului Ştefan Vodă” Proiectul deciziei nr.9/4 din 02.12.2023 ,,Cu […]

Citeste mai departe

Deciziile adoptate la ședința Consiliului raional din 28.11.2023

Decizia nr.8/1 din 28.11.2023 ,,Cu privire la hotărârea consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32″ Decizia nr.8/2 din 28.11.2023 ,,Cu privire la iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor, în cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă” Decizia nr.8/3 din 28.11.2023 ,,Cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan […]

Citeste mai departe

05 decembrie 2023 – sesiune de informare a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în raionul Ștefan Vodă

Stimați antreprenori și potențiali antreprenori care doresc să-și lanseze propria afacere, autorități ale administrației publice locale, consilieri locali, rezidenți ai I.P. «Incubatorul de afaceri Ștefan Vodă», reprezentații ai asociațiilor de business, reprezentanți al Grupurilor de Acțiune Locală din raion, reprezentanți ai băncilor comerciale din regiune! Consiliul raional Ștefan Vodă vă invită să participați la sesiunea […]

Citeste mai departe