05 decembrie 2023 – sesiune de informare a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în raionul Ștefan Vodă

Stimați antreprenori și potențiali antreprenori care doresc să-și lanseze propria afacere, autorități ale administrației publice locale, consilieri locali, rezidenți ai I.P. «Incubatorul de afaceri Ștefan Vodă», reprezentații ai asociațiilor de business, reprezentanți al Grupurilor de Acțiune Locală din raion, reprezentanți ai băncilor comerciale din regiune!

Consiliul raional Ștefan Vodă vă invită să participați la sesiunea de informare a Instituției Publice «Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului» desfășurată în contextul Campaniei de informare la nivel național cu privire la instrumentele de suport în afaceri oferite de către stat disponibile sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), obiectivul campaniei țintind sporirea gradului de informare, creșterea interesului, și implicit, asigurarea accesului la finanțare a reprezentanților mediului de afaceri față de programele ODA, și în special a programului guvernamental «373».

Sesiunea de informare va avea loc la data de 5 decembrie 2023, începând cu ora 14.00, în incinta a Consiliului raional, sala de ședințe (etajul 4).

Agenda evenimentului se atașează.

Pentru întrebări și/sau clarificări referitor la sesiunea de informare, persoanele interesate pot apela la telefoanele de contact: 0242-23029, 0242-22088, 069867333 sau la adresa e-mail economie.sv@gmail.com .

Moloman Sergiu,

                                                 șef Direcția economie și atragerea investițiilor

Recommended Posts