Vizita de lucru a secretarului de stat în domeniul politicii de apărare, dl Mija Valeriu

Astăzi, 18 mai 2023, dl Mija Valeriu, secretar de stat în domeniul politicii de apărare, planificării apărării naționale și interoperabilității militare, a întreprins o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă.
,,Sensul vizitei, constă în stabilirea legăturii între cetățenii din teritoriu și Guvern, în scopul de a dispune de informație veridică și fixării priorităților și elaborării unor politici eficiente, mai aproape și pe înțelesul cetățenilor…” a informat dl secretar.
În cadrul ședintei cu prezența conducerii raionului în persoanele vicepreședinților, Vladimir Baligari și Valentina Barbei, reprezentantului Guvernului în teritoriu, Radu Birna, șefilor subdiviziunilor Consiliului raional Ștefan Vodă și serviciilor desconcentrate din teritoriu, au fost discutate obiectivele Planului Național de Dezvoltare ,,Moldova 2030″ de atingere a modernizării (modernizarea Satului European), prin dezvotarea segmentului ,,planificare și implementare” la care avem rezerve comparativ cu segmentul ,,dezvoltarea concepțiilor/narativelor„. În legătură cu aceasta au fost accentuate aspectele colaborării internaționale și susținerii partenerilor străini, în special în condițiile crizei energetice și războiului din Ucraina, în legătura cu aceasta fluxul refugiaților creând o presiune logistică pentru Republica Moldova. După cum a menționat dl Mija, în vara curent se preconizează aprobarea Strategiei securității naționale, care să vină în condcordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare, în scopul asigurării bunăstării populației, securității și ordinei publice încât cetățeanul Republicii Moldova să se simtă stabil, protejat, apărat și în confort. Aria investițiilor în acest sens din partea partenerilor internaționali, potrivit semnalelor, poate fi lărgită. Însă, condițiile-cheie în acest sens din partea lor sunt ,,capacitatea de absorbție”, și, respectiv posibilitățile noastre de a construi ceva viabil și efectiv pentru localitățile țării. Totodată, s-a vorbit despre prioritățile statului în educația tineretului prin însușirea culturii patriotismului nonfals. Nu în ultimul rând, s-a vorbit despre lucrul cu diaspora și preocupările statului în direcția revenirii diasporei Republica Moldova.

Întrunirea a continuat cu un dialog constructiv, fiind discutate aspectele conlucrării între serviciile/autoritățile din teritoriu, alocăile de la bugetul de stat, repartizarea fondurilor pentru reparația infrastructurii, în special a drumurilor publice și altele.

Toate întrebările abordate, propunerile și sugestiile expuse de cei prezenți în sală, au fost fixate și vor fi transmise secretarului general de stat.

Recommended Posts