Transparența – elementul de bază a bunei guvernări

 Recent a avut loc „Forumul Transparenței Decizionale – ediția 2023”.
Organizator al Forumului este Consiliul Raional de Participare Ștefan Voda în cadrul proiectului Facilitarea participării civice în procesul decizional, fii d implementat de către AO Asociația de Dezvoltare Durabilă Generatia-Pro, cu suportul Fundației Est -Europene din surse acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.
La eveniment, asistentul de proiect Svetlana Sargarovschi a prezentat raportul de activitate iar Vitalie Rusanovschi, consultant al Fundației Est Europene a prezentat Raportul privind Transparența decizionala prezentat de Vitalie Rusanovschi-consultant al Fundației Est Europene
Transparența decizională constituie unul din elementele de bază ale bunei guvernări, care introduce principii și proceduri noi în activitatea autorităților publice locale în vederea informării în mod deschis și explicit a cetățenilor, despre activitatea autorității precum și consultarea acestora în procesul de elaborare și de adoptare a deciziilor.
Acum suntem la etapa când autoritățile publice trebuie să deprindă metodele de cooperare în procesul de elaborare a deciziilor, chemând societatea civilă, cetățenii de rând, mediul de afaceri să participe activ în procesul de elaborare și adopatre a deciziilor.

Recommended Posts