Împărtășirea bunele practici de cooperare intercomunitară

Miercuri, 13 decembrie 2023, Olga Luchian, președintele raionului împreună și funcționarii Consiliului raional, au participat la evenimentul „Instituționalizarea cooperării intermunicipale în regiunile Cahul și Ungheni, rezultate și provocări” dedicat autorităților publice locale organizat cu suportul Programului EU4 Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF.
La întrunire au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, ai autorităților publice locale din Republica Moldova, experți naționali și parteneri de dezvoltare.
Evenimentul a fost organizat în scopul sporirii vizibilității și încrederii în impactul instituționalizării instrumentelor de cooperare intermunicipală, precum și încurajarea schimbului de bune practici prin prezentarea rezultatelor activității de instituționalizare a cooperării intercomunitare în regiunile Ungheni și Cahul, precum și diseminarea rezultatelor obținute, lecții învățate, experiențe și recomandări pentru îmbunătățirea actualizării cadrului legal în domeniul cooperării intercomunitare.
 Victoria Ceban, spec.principal DAP

Recommended Posts