Sistemele Centralizate de Irigare „Tudora” și „Căplani” vor fi renovate

Interconectarea Sistemului Centralizat de Irigare (SCI) „Tudora” cu SCI „Căplani” (raionul Ștefan Vodă), va repune în circuitul irigabil circa 3700 ha de terenuri agricole. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea la 19 decembrie 2023, în cadrul lansării Proiectului Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI). Proiectul este finanțat în baza unui Acord de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acesta are o valoare de 55 milioane dolari SUA și va fi implementat până în anul 2029, fiind integrate următoarele domenii și direcții prioritare de intervenție pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii:

  • Dezvoltarea sectorului zootehnic, cu accente pe: reziliența energetică, modernizarea fermelor și sporirea șeptelului cu genetică performantă;
  • Reabilitarea a 3 sisteme centralizate de irigare – indispensabilr pentru a spori reziliența sectorului agricol la schimbările climatice;
  • Consolidarea capacităților instituționale ale entităților de profil: AIPA, ANSA, Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, crearea centrelor de excelență veterinară care vor asigura informarea și prestarea de servicii crescătorilor de animale ș.a.

În sectorul zootehnic va fi implementat un program de granturi de până la 1 milion de dolari per beneficiar, care va ajuta crescătorii de animale să-și sporească productivitatea, să îmbunătățească nivelul de respectare a standardelor de producție și calitatea produsului finit.  Investițiile eligibile sunt: construcția sau modernizarea exploatației zootehnice; dotarea exploatației cu tehnică/utilaj/echipament, cu unitate de procesare a furajelor, cu abator staționar sau mobil; achiziționarea animalelor de prăsilă; investiții în eficiența energetică a exploatației (stații de biogaz și panouri fotovoltaice). Beneficiarii vor trebui să aibă o contribuție proprie de 50% din costul investiției.

Mai multă informație găsiți aici: https://www.madrm.gov.md/ro/content/5095

Recommended Posts