Ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă

Astăzi, 30 martie 2023, la școala de arte „Maria Bieșu” a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional. Ședința a fost prezidată de către dna Pălărie Maria (consilieră PP PAS).

Conform ordinei de zi, au fost examinate 20 chestiuni (18 de bază, 2 suplimentar), dintre care de ordin financiar: Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022; Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023” și Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional. Secretarul Consiliului raional, dl Ion Țurcan, a adus la cunoștință modul de executare a deciziilor Consiliului raional. Au fost ascultate rapoartele de activitate pentru perioada anului 2022 ale direcției generale educație, direcției agricultură și alimentație; direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri; direcției economie și atragerea investițiilor; IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă și IP Incubatorul de afaceri Ștefan Vodă. Președintele raionului, Vasile Maxim, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2022 al autorității publice locale în întregime. S-au aprobat Statutul (în redacție nouă) Întreprinderii Municipale Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă și Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul curent. S-a decis asupra organizării şi desfăşurării odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2023; organizării şi desfăşurării încorporării în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara-vara anului 2023, a recruţilor născuţi în anii 1996 – 2005 /I jumătate/.  Pentru IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă s-a aprobat organigrama și Strategia de dezvoltare în următorii cinci ani. Consilierii au instituit comisia teritorială pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2024. A fost examinată chestiunea privind desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ştefan Vodă în instanţa de judecată și altele.

Deoarece chestiunile incluse în ordinea de zi au fost examinate minuțios în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate și au primit aviz pozitiv, raportorii au prezentat proiectele de decizii foarte succint, punând accentul pe momentele principale și au răspuns la întrebările consilierilor. Pe marginea chestiunilor discutate s-au aprobat deciziile respective.

Deciziile aprobate vor fi plasate pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă, compartimentul ,,transparență decizională,, și se vor publica în Registrul de Stat al Actelor Locale. 

Recommended Posts