Prezentarea Planului de acțiuni pentru gestionarea crizei refugiaților în raionul Ștefan Vodă

Ieri, 03 aprilie 2023, a avut loc ședința de informare privind prevederile Planului de acțiuni pentru gestionarea crizei refugiaților în raionul Ștefan Vodă, cu participarea reprezentanților autorităților publice locale de nivelul I și II, serviciilor desconcentrate și organizațiilor nonguvernamentale din teritoriu.

Evenimentul a urmărit scopul de a aduce la cunoștința tuturor actorilor implicați în gestionarea crizei refugiaților din raion Planul de acțiuni  (aprobat prin Dispoziția nr.1 din 02.03.2023 a Comisei pentru Situații Excepționale a raionului Stefan Vodă), acțiunile incluse, modul în care Planul va ușura intervenția în cazul situațiilor de criză umanitară, precum și măsurile de prevenire a eventualelor consecințe a acestei crize.

Planul de acțiuni pentru gestionarea crizei refugiaților în raionul Ștefan Vodă a fost elaborat de membrii grupului de lucru instituit prin dispoziția președintelui raionului Ștefan Vodă în cadrul proiectului ,,Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților din Moldova” finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (WPHF) și implementat de către AO ,,Institutum Virtutes Civilis” (IVC).

Gabiriela Iordan, managera de proiect, a prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților în Moldova” implementat de AO IVC cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul de Asistență Umanitară al Femeilor pentru Pace (WPHF).

Oleg Topor, șeful secției situații excepționale, s-a referit la gestionarea fluxului de refugiați ucraineni și respectarea drepturilor omului (situația la zi).

Despre satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor refugiate și asistența acordată acestora în Centrele de plasament temporar, a vorbit Aurica Cebotari, șefa direcției generale asistență socială și protecție a familiei.

Eugenia Țânțari, Președinta Asociației Băștinașilor din satul Copceac, a informat despre ajutorul acordat persoanelor refugiate, bazate pe evaluarea nevoilor de gen a femeilor și fetelor refugiate din Ucraina.

Planul local de acțiuni pentru gestionarea crizei refugiaților, pentru anul 2023. Obiectivele și acțiunile planificate pentru gestionarea crizei refugiaților pentru anul 2023 raionul Ștefan Vodă au fost prezentate de către experta, Veronica Butnaru.

 

Recommended Posts