Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional

Ședința Consiliului raional tradițional a început cu onorarea Drapelului de Stat și intonarea Imnului raionului Ștefan Vodă. A fost respectată și o altă tradiție frumoasă – felicitarea consilierilor care au sărbătorit ziua de naștere în perioada dintre ședințe.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare prezidată de consilierul Anatoli Spatari au fost puse 4 chestiuni, dintre care 3 de ordin financiar. Proiectele de decizii au fost examinate cu minuțiozitate în toate comisiile consultative de specialitate, s-au introdus unele modificări, s-a ținut cont de propunerile făcute de consilieri. Prin urmare, raportorul pe trei chestiuni, dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, în ședința  plenară s-a referit numai la modificările introduse în proiectele de decizii. Toate deciziile au fost votate unanim. Astfel, ședința a durat 25 de minute.

Deciziile adoptate vor fi publicate pe pagina web a Consiliului raional și în Monitorul Oficial al Consiliului raional.