Ședința extraordinară a Consiliului raional

Conform dispoziției președintelui raionului nr.40-a din 02 mai 2023, astăzi (12 mai 2023), a avut loc sedința extraordinara a Consiliului raional condusă de către Olga Ceapchi (fracțiunea PP PDA).

Conform ordinii de zi aprobate, în discuție au fost puse 11 chestiuni, dezbătute anterior în comisiile de specialitate și au audiat o informație la diverse:

1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”.      

2) Cu privire la acordul de primire a unor bunuri în proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă.

3) Cu privire la instituirea Consiliului raional de participare, în calitate de organ consultativ și participativ în procesul decizional.

4) Cu privire la aprobarea unui acord de colaborare.

5) Cu privire la instituirea organelor de administrare și control al ÎM Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă

6) Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă.         

7) Cu privire la numirea în funcția de șef al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă.      

8) Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a unui bun imobil.

9) Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe.

10) Cu privire la casarea unor mijloace fixe.

11) Cu privire la semnarea unui acord de colaborare.

12) Diverse

Pe marginea celor discutate au fost aprobate deciziile respective.

 

Recommended Posts