Comunicate Noutăți

Repartizarea fondului de rezervă a bugetului raional

Conform programului de lucru, la data de 24 martie (2021) a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

Membrii Comisiei au examinat minuțios 120 dosare depuse de către cetățenii raionului cu solicitarea ajutorului financiar. Din numărul total de cereri, susținere materială s-a hotărât a fi acordată pentru 111 persoane (suma propusă în dependență de gravitatea cazului), inclusiv 26 pentru tratament/reabilitare în urma infectării cu virusul Covid-19. Refuzate au fost 9 cereri, care nu se încadrează în prevederile Regulamentului de repartizare a fondului de rezervă.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate la ședința Consiliului raional din 02 aprilie curent.