Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 04 iulie 2022 prezentate pentru consultări publice

Proiectul deciziei 3/1 din 04.07.2022 Cu privire la aprobarea Actului Adițional la Acordul de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 318 din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui proiect de investiții

Proiectul deciziei 3/3 din 04.07.2022 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție pentru performanțe profesionale individuale în muncă, coducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă, pentru anul 2022

Proiectul deciziei 3/4 din 04.07.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/8 din 19.12.2019 „Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ştefan Vodă”

Proiectul deciziei 3/5 din 04.07.2022 Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT3-417 din 24.06.2022

Ordinea de zi a ședinței Consiliului raional Ștefan Vodă din data de 04.07.2022

Recommended Posts