Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 02 aprilie 2021 prezentate pentru consultări publice

2.1. Cu privire la activitatea serviciilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru perioada anului 2020

2.2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020

2.5.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2021

2.6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului preşedintelui raionului Ştefan Vodă

2.7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului social de îngrijire socială la domiciliu și Standardelor minime de calitate

2.8. Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare

2.9. Cu privire la implementarea proiectului propus spre finanțare în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021

2.10. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe din raionul Ștefan Vodă

2.12. Cu privire la aprobarea situației financiare

2.13. Cu privire la expunerea pentru locaţiune a unui spaţiu public

2.14. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil

2.15. Cu privire la suspendarea activității Întreprinderii Municipale „Biroului de proiectări, prospecțiuni și servicii”

2.16. Cu privire la aprobarea Acordului de cofinanțare

2.17. Cu privire la casarea unor mijloace fixe

2.18. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5.10 din 20.11.2020

2.19. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1.3 din 21.01.2021

Recommended Posts