Prevederile Codului urbanismului și construcțiilor și Codului transporturilor rutiere – pe agenda ședinței comune a deputaților și autorităților publice locale din raionul Ștefan Vodă

La data de 21.02.2024, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă, deputații Larisa Voloh, Ersilia Qatrawi, Petru Frunze și Vasile Grădinaru au desfășurat o sesiune de instruire privind aplicarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor, precum și cele ale Codului transporturilor rutiere.

Într-un demers menit să consolideze relația între nivelurile de guvernare și să asigure implementarea eficientă a legislației, deputații responsabili pentru elaborarea Codurilor Transporturilor și Urbanismului au început o inițiativă de familiarizare cu primarii, emitenții de acte permisive. Această colaborare strategică are ca scop facilitarea aplicării corecte și coerente a noilor reglementări la nivel local.

Într-un cadru deschis și interactiv, deputații au împărtășit informații detaliate despre conținutul și scopul Codurilor Transporturilor și Urbanismului. Au fost discutate aspecte esențiale precum reglementările privind construcțiile, planificarea urbană și strategiile de dezvoltare, precum și noile prevederi referitoare la infrastructura de transport și mobilitate.

Deputatul Vasile Gradinaru a informat despre etapele înregistrării construcțiilor edificate fără acte permisive, s-a referit la problemele care pot fi soluționate prin Codul Urbanismului nr. 434/2024.

În acest sens, cetățenii vor urma etapele:

  1. Efectuarea măsurilor construcției.
  2. Obținerea avizului de încadrare de la primărie.
  3. Depunerea declarației pe propria răspundere (autentificate notarial) privind răspunderea pentru calitatea construcției.
  4. Acordul vecinilor, autentificat notarial, dacă construcția este edificată cu încălcarea distanței de la limita terenului.
  5. Înregistrarea construcției.

Deputatul Petru Frunze a informat audiența asupra recentelor prevederi ale Legii nr. 423 din 22.12.2024 ce vizează modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 2014, publicate în Monitorul Oficial al RM nr. 55-57 din 06.02.2024. Dl deputat a punctat, că Legea prenotată constituie o sinteză a propunerilor generalizate în rezultatul consultărilor organizate cu domeniul privat, autoritățile administrative de specialitate, administrația publică locală, asociațiile patronale, pentru a ajusta legislația în domeniul transporturilor rutiere, și în primul rând ține să vizeze înzestrarea cu drepturi extinse a autorităților administrației publice locale și raionale pentru a facilita prestarea serviciilor de transport rutier de persoane în teritoriul administrat, drepturi care anterior erau în competența exclusivă a Agenției Naționale Transport Auto. 

Ca urmare a evaluării situației din domeniului transporturilor rutiere au fost identificate mai multe probleme care nu permit o dezvoltate armonioasă a domeniului, inclusiv sub aspect procesual-administrativ, inclusiv fiind semnalată existența unor criterii nefuncționale de formare a rețelei de rute regulate în trafic național, în care rolul principal îl are inițiativa operatorilor de transport, iar competențele autorităților publice locale nu sunt prevăzute, excluderea normelor contradictorii care reglementează transportul rutier de persoane, și multiple alte probleme în domeniu.

În contextul soluționării problemelor cu care se confrunta domeniul, a fost necesară intervenția legiuitorului prin operarea modificărilor necesare la Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014. 

În context, dl deputat s-a referit la prevederile ce în mod direct afectează activitatea administrației publice locale de ambele nivele în domeniul transporturilor rutiere de persoane, și anume: 

– stabilirea expresă a atribuțiilor consiliilor raionale în contextul necesității organizării transportului rutier în trafic raional, inclusiv stabilirea competențelor și atribuțiilor Președintelui raionului în domeniul vizat;

– stabilirea expresă a atribuțiilor consiliilor locale și municipale și, respectiv, ale primarilor în contextul necesității organizării transportului rutier la nivel local;

– în cazul serviciilor de transport de persoane prin servicii regulate s-a extins implicarea autorităților publice locale în procesul de deschidere a noilor servicii regulate, prin consultare directă; 

– s-a exclus contradicțiile privind modul de atribuire a serviciilor regulate în cazul expirării autorizațiilor de transport;

– reglementarea relațiilor dintre operatorii de transport rutier și prestatorii de servicii de autogară prin introducerea unor prevederi clare privind interacțiunea dintre aceste entități, inclusiv statutul acestora, precum și partea financiară a relațiilor;

– revizuirea politicii tarifare în domeniul transporturilor rutiere și serviciilor conexe, prin stabilirea competențelor de aprobare a tarifelor autorităților publice cometente la nivel de stat, raional și local, inclusiv revizuirea listei serviciilor pentru care tarifele urmează a fi reglementate de stat.

În calitate de rezumat al referințelor prevederilor Codului către APL, dl deputat a comunicat că la deschiderea unei noi rute/curse se va lua în considerare respectarea intervalului de 15 minute între acestea, nu se va lua în considerare rutele/curse interurbane care tranzitează ruta/cursa raională sau locală, și totodată în cazul modificărilor efectuate în programul de transport rutier interraional și raional se va solicita obligatoriu avizul APL de nivelul întâi. 

Ca urmare a modificărilor propuse la Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, urmează să crească nivelul de siguranță și confort a serviciilor de transport rutier, iar administrarea domeniului urmează a fi descentralizată. Pentru mediul de afaceri aceste modificări urmează să simplifice activitatea prin reducerea poverii administrative, precum și să stimuleze concurența sănătoasă, în special în cazul serviciilor în regim de taxi. 

Dl deputat Petru Frunze a relatat că prevederile Legii menționate au intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial al RM, adică 06.02.2023, cu excepţia unor prevederi care necesită conformare din partea mediului de afaceri sau autorităților publice, și acestea vor intra în vigoare gradual, conform termenilor stabilite în Legea nr. 423/2023.

Prin această inițiativă, deputații și primarii își propun să construiască un parteneriat solid, bazat pe comunicare deschisă, colaborare și înțelegere reciprocă. Astfel, se conturează un model de guvernare care pune accentul pe implicarea activă a autorităților locale în aplicarea legislației, contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă și sustenabilă a comunităților din întreaga țară.

 

Recommended Posts