Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef al Serviciului investiții și dezvoltare comunitară

În conformitate cu punctul 461 lit. a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009, se anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef al serviciului investiții și dezvoltare comunitară din cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor până la data de 27 ianuarie 2023 inclusiv, ora 1600.

Condiţiile de participare la concurs sunt expuse în avizul publicat pe pagina web a Consiliului raional ȘtefanVodă din 04 noiembrie 2022: https://stefan-voda.md/concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-conducere-de-sef-al-serviciului-investitii-si-dezvoltare-comunitara-2/

 

 

Recommended Posts