Parlamentul RM a prelungit termenul-limită pentru exercitarea dreptului de a privatiza spațiul locativ până la 31 mai 2026

Spre atenția cetățenilor din orașul Ștefan Vodă, satele Olănești, Purcari,
Viișoara și altor comunități din raion în teritoriul cărora există fond de locuințe de
stat neprivatizat!
În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (3) al Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu
privire la locuințe, persoanele care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare
conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324/1993, dispun de dreptul de
a privatiza spațiul locativ în termen până la data de 31 mai 2026, având obligaţia
de a înregistra dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea cadastrului
bunurilor imobile nr. 1543/1998.
În context, persoanele care domiciliază în locuinţe pasibile de privatizare, dar
nu au dispus de acest drept, urmează să depună cererea și setul de acte necesare la
comisia pentru privatizarea fondului de locuințe din raionul Ștefan Vodă, urmând
ca după emiterea hotărârii comisiei și perfectarea contractului de vânzare-
cumpărare, să-și înregistreze dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea
cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/19981998 până la termenul prescris – 31
mai 2026.
Este necesar de specificat, că art. 59 alin. (3 1 ) al Legii nr. 75/2015 stabilește
că după expirarea termenului indicat la alin. (3), locuinţele neprivatizate trec în
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi acestor locuinţe li
se va atribui statutul de «locuință socială», astfel că acestea nu vor mai putea fi
privatizate.
În context, după expirarea termenului prescris (31 mai 2026), autorităţile
administraţiei publice locale sunt obligate să acorde acestor locuinţe statut de
locuinţe sociale şi să înregistreze dreptul de proprietate publică asupra lor în modul
stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie
1998.
Cu persoanele care locuiesc în locuinţele trecute în proprietatea publică locală
se vor încheia contracte de locaţiune pe un termen de 5 ani, fără a se ţine cont de
norma prevăzută la art. 13 al Legii nr. 75/2015.
Pentru informații, persoanele responsabile din cadrul APL și/sau persoanele
fizice interesate pot contacta secretarul responsabil al comisiei, specialist principal
în cadrul Direcției raionale economie și atragerea investițiilor, biroul 24, tel. de
contact 0242-22088, 0242-23029.

 

Recommended Posts