Noi reguli de evidență a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public

La 8 ianuarie curent, a intrat în vigoare noua Lege privind accesul la informații de interes public.

Pentru a asigura implementarea efectivă a acesteia, Guvernul a aprobat Hotărârea nr.1027/2023 privind modul de înregistrare a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, fapt ce va asigura o mai bună transparență și evidență a stadiului examinării cererilor.

Astfel, autoritățile publice, instituțiile publice, precum și întreprinderile de stat sau municipale vor ține o evidență separată a cererilor de acces la informație în Registrul electronic al cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, în conformitate cu modelul și instrucțiunile prevăzute în anexă la hotărârea prenotată.

Datorită unei evidențe separate, va fi posibilă colectarea și compilarea datelor esențiale referitoare la modalitatea de examinare și soluționare a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, cum ar fi termenele de examinare, temeiurile de refuz, plățile aplicate etc.

Notă: Începând cu anul 2024, furnizorii de informații urmează să includă în rapoartele anuale de activitate, datele statistice generalizate din Registru.

Recommended Posts