Mesajul președintelui raionului

Stimați colegi din administrația publică locală!

Stimați domni primari și stimate doamne primare, secretare ale Consiliului local din localitățile raionului, conducători ai subdiviziunilor Consiliului raional!

   10 ani s-au scurs din momentul instituirii Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală ce este marcată anual la 1 februarie. Această sărbătoare este o modalitate frumoasă de confirmare a valorilor democratice și de apreciere a meritelor persoanelor care activează în domeniul administrației publice. Or, buna organizare și funcționare a Statului este imposibilă fără recunoașterea și încurajarea diversității locale. Libertatea de decizie acordată la acest nivel favorizează dezvoltarea echilibrată, durabilă a societății; stimulează valorificarea resurselor locale, a inițiativelor și cooperărilor avantajoase. Doar așa se poate crea un sistem administrativ eficient și competitiv.

   Administrația publică răspunde nevoilor societății și funcționează pe bază de structuri organizatorice, procese, roluri, relații, politici și programe. Rolul administrației publice este de a anticipa provocările sociale și de a aborda în mod proactiv problemele existente.

   Nu există soluții imediate care să răspundă tuturor problemelor. De aceea apreciem primarii, autoritățile locale în ansamblu care tind spre îndeplinirea obiectivelor misiunilor, axate pe inovare, concentrate pe planuri cu termen lung, conectate în rețea și dispuse să își asume provocările timpurilor.

   Cunoaștem complexitatea mecanismului numit administrație publică locală și rolul lui de liant între Cetățean și Stat. Contribuția fiecăruia dintre Dumneavoastră în gestionarea și rezolvarea treburilor publice în folosul comunității este evidentă.

   În numele Consiliului raional Ștefan Vodă, al meu personal, Vă mulțumesc pentru profesionalism și dedicație. Sunt ferm convins că doar colaborarea echilibrată între toate componentele administrației publice locale și preocuparea sinceră a noastră, a tuturor, pentru bunăstarea cetățenilor pot garanta dezvoltarea durabilă pe toate dimensiunile ale raionului, astfel asigurându-i un Viitor.

   Vă urez sănătate, prosperitate, energie constructivă și suficiente prilejuri de satisfacție în activitatea pe care o desfășurați!

Vasile MAXIM,

președintele raionului Ștefan Vodă

Recommended Posts