Consultarea publică a Programului la reparația și întreținerea drumurilor publice locale din raionul Ștefan Vodă pentru anul 2022

Fondul rutier a fost constituit  în scopul asigurării finanțării activităților de administrare, întreținere și reparație a drumurilor publice naționale și locale de interes raional (municipal) din Republica Moldova.

Realizarea funcțiilor de beneficiar la întreținerea drumurilor publice locale de interes raional este destinată să asigure un nivel optim de întreținere a rețelei de drumuri publice raionale corespunzător volumului mijloacelor financiare disponibile.

Orice drum după construcţie sau reconstrucţie necesită o supraveghere permanentă, îngrijire, întreţinere, reparaţii sistematice şi periodice mai mari. Fără aceste intervenţii drumul, indiferent de nivelul tehnic şi calitatea de construcţie de care dispunea, de la început treptat şi ulterior tot mai repede şi mai repede se va deforma şi deteriora ireversibil.

Menţinerea reţelei de drumuri la un nivel tehnic corespunzător la care exploatarea să se facă in cadrul normelor de siguranţă a circulaţiei, necesita o urmărire continua a stării tehnice a carosabilului. Acest lucru presupune cunoaşterea principalilor factori de agresivitate la drumuri si a cauzelor apariţiei degradărilor, precum si programarea corespunzătoare a lucrărilor de întreţinere in concordanta cu aplicarea unor metode specifice de reparare  a degradărilor.

În procesul de exploatare a drumului lucrările de reparare şi întreţinere au menirea  nu doar restabilirea şi menţinerea parametrilor tehnici şi caracteristicilor iniţiale,  calculate conform normativelor aprobate (la momentul elaborări documentaţiei de proiect), dar şi îmbunătăţirea lor continuă în scopul menţinerii funcţionalităţii drumurilor, în conformitate cu cerinţele actuale de circulaţie în siguranţă şi confort cu vitezele, sarcinile şi gabaritele prestabilite.

Ținând cont de principiile menţionate pe parcursul anului 2022 se va efectua supravegherea continua a reţelei de drumuri din zona de competență cu luarea de masuri de întreţinere periodică la momentul oportun, asigurând astfel ca costurile înglobate sa fie minime.

 

La planificarea lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor s-a ținut cont de următoarele principii de baza:

  • Realizarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale de interes raional;
  • întreținerea curentă a drumurilor locale de interes raional.

Recommended Posts