În atenția autorităților contractante

În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modificări prin LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modificările date vin sa simplifice desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul central și nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre Agenția Achiziții Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani legate de deplasarea la Agenție, autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe suport de hârtie,  vor prezenta anunțurile de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic prin poșta electronică (de la adresele de e-mail oficiale ale autorităților contractante).

În contextul modificărilor operate în Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care vor intra în vigoare de la 01.01.2017, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd cu data de 1ianuarie 2017, va fi intensificată desfășurarea seminarelor de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante.

Adresa desfășurării instruirilor este sediul Agenției – mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10-00.

Instruirile vor fi desfășurate în fiecare zi de marți și joi, cu durata de 3 ore, pînă la 30 de participanți la fiecare instruire.

În acest context, doritorii de a participa la instruirea sus-menţionată se pot înscrie în lista participanților la următoarele numere de tel.:

+373 22 78 20 92 – Cristian Cainarian;

+373 22 78 20 94 – Daniela Anton

legia-achizitii-publice-prescurtat

Recommended Posts