Dispoziția președintelui raionului nr. 127-a din 17 noiembrie 2016

Cu  privire la decernarea

Diplomei de Onoare

şi cadoului de preţ

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”;

în temeiul demersului dlui Vasile Rufa, şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie;

în baza art. 53 alin. (2) şi art. 54 alin. (3) şi din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE: 

  1. 1. Se decernează cu Diploma de Onoare şi cadouri de preţ în semn de recunoştinţă din partea Consiliului raional Ştefan Vodă pentru activitate îndelungată şi rodnică, muncă cu dăruire de sine, responsabilitate, perseverenţă, înalt profesionalism şi cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare” următorilor lucrători din agricultură şi industria prelucrătoare a raionului:

Babilev Sergiu            mecanizator SRL ,,Antelis Agro”,s. Marianca de Jos

Bargan Evdochim       mecanizator SRL ,,Miturix Agro”, s. Ermoclia

Bulboaca Ştefan          mecanizator SRL ,,El Agro Grup”, s. Căplani

Cambur Artur              mecanizator CAP ,,Slobozia Hanesei”, s. Slobozia

Ceban Igor                  mecanizator SA „Nistru Olăneşti”, s. Olănești

Cojocari Ion                director SRL ,,Sandunelu”,s. Răscăieți

Ceban Ion                    mecanizator SRL ,,Golnic Prim”, s. Copceac

Ciobanu Ion                 muncitor SRL ,,Suvorov Vin”, s. Popeasca

Doni Leonid                conducător de brigadă CAP ,,Ţinut Agro”, s. Ștefănești

Durguz Galina             viticultoare SRL ,,Cioburciu Agro”, s. Cioburciu

Gornostali Serghei       mecanizator SRL „Răscăieţenii Agro”, s. Răscăieţi

Grama Alexandru        mecanizator, colhozul „Puti Lenina”, s. Brezoaia

Grosu Eugenia             conducător de brigadă SA ,,Basvinex”, s. Tudora

Guşcenco Serghei        mecanizator CAP „Parvier”, s. Răscăieţi

Ixarevschii Boris          mecanizator SRL ,,Crocmaz Agro”, s. Crocmaz

Iurco Oleg                    mecanizator SRL ,,Alimer Agro”, s. Tudora

Lazarev Efim               inginer şef SRL ,,Focaro Agro”, s. Copceac

Leşan Alexandru          mecanizator CAP ,,STA Prim”, s. Talmaza

Luchianov Petru           muncitor SRL ,,Ampelos”, s. Crocmaz

Midrigan Anatolie        mecanizator SRL ,,Antoneşti Agro”, s. Antonești

Nicolaescu Dimitri       mecanizator GŢ ,,Agro Valentina”, s. Tudora

Oprea Iurie                   cond. de brigadă ÎM „Vinăria Purcari” SRL, s. Purcari

Pleşca Andrei             mecanizator SRL ,,Leon Gri”, s. Talmaza

Pleşca Vasile              conducător GŢ ,,Vasile Pleşca”, s. Talmaza

Roşca Mihai               mecanizator SRL ,,Ceralia Prim”, s. Popeasca

Roşca Vadim              director SRL ,,Emivaro Grup”, s. Carahasani

Rotari Viorel              mecanizator SRL „Paltira Agro”, s. Palanca

Rovenco Victor          director de producere SRL ,,Farm Prod”, s. Olănești

Rusu Feodosei            tehn.-oper. pe însămânțarea artif.a anim. s. Slobozia

Sanduţa Ivan               mecanizator SRL,,Rasteia VP”, s. Feștelița

Sidorco Vladimir        combainer SRL ,,Purcari Service”, s. Purcari

Sîrghi Anatolie            agronom de sector SRL ,,We Trade Agro”, s. Talmaza

Stănilă Vasile              agronom horticultor SRL ,,Bebei Prim”, s. Volintiri

Talmazan Oleg            conducător GŢ ,,Talmazan Oleg”, s. Răscăieți

Zubco Gheorghe         mecanizator SRL ,,Diamagvar”, s. Popeasca

  1. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreşedintele raionului.
  2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Persanelor nominalizate.

 

Preşedintele  raionului                                                             Nicolae Molozea

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts