Dispoziția președintelui raionului nr. 126-a din 16 noiembrie 2016

 

Cu privire la rezultatele

concursului raional „Toamna de Aur”

(ediţia 2016) 

În conformitate cu prevederile deciziei nr. 2/14 din 22 mai 2014 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Toamna de Aur”, procesul verbal al comitetului organizatoric instituit prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 122-a din 7 noiembrie 2014; în baza procesului verbal din 15 noiembrie 2015;

în temeiul art. 53 alin. (2) şi art. 54 alin. (3) din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE: 

 1. Se decernează învingătorii concursului raional „Toamna de Aur” (ediţia 2016), conform procesului verbal (anexa nr. 1).
 2. Se aprobă devizul de cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Toamna de Aur” (ediţia 2016) (anexa nr.2).
 3. Se stabileşte desfăşurarea concursului la data de 24 noiembrie 2016 în cadrul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare” în incinta restaurantului „Mărţişor”.
 4. Comitetul organizatoric va întreprinde acţiuni de organizare şi desfăşurare a festivităţii de menţionare a învingătorilor concursului.
 5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcină dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreşedinte al raionului.
 6. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcţiei agricultură şi alimentaţie;

Membrilor comitetului organizatoric.

 

Preşedinte al raionului                                                               Nicolae Molozea

Anexa nr. 1 la dispoziţia

Preşedintelui raionului Ştefan Vodă

nr.126-a din  ,, 16noiembrie 2016

PROCES – VERBAL

al şedinţei Comitetului organizatoric al

Concursului raional “TOAMNA DE AUR

 

15  noiembrie  2016                                                                                or.  Ştefan Vodă 

Total membri         –     7;

Prezenţi                  –     7;

Absenţi: motivat     –     0.

ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la totalurile recoltării culturilor agricole în anul 2016 şi desemnarea învingătorilor concursului raional „Toamna de Aur”.

Raportor: Rufa Vasile, şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie,

                 Pavlicenco Alexandru, vicepreşedintele raionului, preşedintele comitetului  

                 organizatoric.

S-A  EXAMINAT:

 1. Cu privire la totalurile recoltării culturilor agricole în anul 2016 şi desemnarea învingătorilor concursului raional „Toamna de Aur”.

Raportor: Pavlicenco Alexandru, care a adus la cunoştinţa celor prezenţi totalurile recoltării principalelor culturi agricole cultivate pe raionul Ştefan Vodă în anul 2016. Conform suprafeţelor însămânțate în anul curent şi suprafaţa viilor şi livezilor de rod, după cantitatea de producţie recoltate de pe o unitate de teren, s-au apreciat şi evidenţiat liderii Recoltei – 2016, care devin candidaţi pentru decernarea Diplomelor de Onoare a Consiliului raional şi premiilor băneşti, stabilite conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Toamna de Aur”, aprobat prin decizia Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 2/14 din 22 mai 2014. 

AU LUAT CUVÎNTUL:

Rufa Vasile, şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie, care a susţinut propunerile expuse de preşedintele comitetului organizatoric; Lutenco Venedict, preşedintele Uniunii teritoriale a sindicatelor din agricultură „Agroindsind”, membrul comitetului organizatoric, în întregime a susţinut propunerile prezentate.

Pavlicenco Alexandru, preşedintele comitetului organizatoric, în baza rezultatelor recoltării principalelor culturi agricole în anul 2016, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Toamna de Aur”, aprobat prin decizia Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 2/14 din 22 mai 2014, a dat citire proiectului deciziei comitetului organizatoric:

 1. Se declară învingători:

1.1. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de grâu la hectar”,

SRL „Purcari Service”, s. Purcari, conducător Boiştean Valentina, care a recoltat de pe suprafaţa de 367 ha – 1850 tone de grâu. Recolta medie constituind 50,4 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei;

1.2. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de orz la hectar”, 

SRL „Focaro Agro”, s. Copceac, conducător Belotcaci Valeriu, care a recoltat de pe suprafaţa de 137 ha – 695 tone de orz. Recolta medie constituind 50,7 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 1500 lei;

1.3. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de rapiţă de toamnă”. 

În nominalizarea dată nu este învingători, fiindcă în anul curent nu a fost cultivată  cultura dată.

1.4. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de mazăre la hectar”,

SRL „Focaro Agro”, s. Copceac, conducător Belotcaci Valeriu, care a recoltat de pe suprafaţa de 127 ha – 508 tone de mazăre. Recolta medie constituind 40 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 1500 lei;

1.5. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de porumb la hectar”, 

CAP „Ţinut Agro”, s. Ştefăneşti, conducător Negrescu Andrei, care a recoltat de pe suprafaţa de 211 ha – 1139 tone de porumb. Recolta medie constituind 54,0 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei;

1.6. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de floarea soarelui la hectar”, 

SRL „Purcari Service”, s. Purcari, conducător Boiştean Valentina, care a recoltat de pe suprafaţa de 447 ha – 1553 tone de floarea soarelui. Recolta medie constituind 34,7 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei;

1.7. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de struguri la hectar”, 

ÎM „Vinăria Purcari”, s. Purcari, conducător Ciornîi Oleg, care a recoltat de pe suprafaţa de 278 ha – 2350 tone de struguri. Recolta medie constituind 84,5 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei;

1.8. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de fructe la hectar”, 

SRL „Farm Prod”, s. Olăneşti, director de producere Rovenco Victor, care a recoltat de pe suprafaţa de 66 ha – 2220 tone de fructe. Recolta medie constituind 336 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2500 lei;

1.9. În nominalizarea „Cea mai înaltă recoltă de legume la hectar”, 

SRL „Bavasco-C”, s. Căplani, conducător Bacal Vasile, care a recoltat de pe suprafaţa de 39 ha – 1810 tone de legume. Recolta medie constituind 464,1 ch/ha. Întreprinderii nominalizate i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului raional şi premiu bănesc în sumă de 2000 lei;

 1. Consiliul raional recomandă organele de conducere ale agenţilor economici – învingători ai concursului, să acorde, din contul întreprinderii, premii băneşti conducătorului, specialiştilor şi conducătorilor de sectoare antrenaţi în creşterea şi recoltarea culturilor agricole.
 1. Decizia se aduce la cunoştinţa:

Preşedintelui raionului;

Agenţilor economici învingători;

Publicare în sursele de informare.

Proiectul deciziei a fost supus votului membrilor comitetului organizatoric.

S-A DECIS:

AU VOTAT:   Pentru               –   7

S-au abţinut     –   0

Împotrivă         –   0

Semnează:

 

Preşedinte:                       ___________________           Pavlicenco Alexandru

Secretar:                           ___________________           Danuţa Vitalie

Membri:                           ___________________           Lutenco Venedict

___________________           Rufa Vasile

___________________           Uţa Valentina

___________________           Titarenco Ştefan

___________________           Osipov Valerii

 

 

 

Recommended Posts